Avatar

Piotr Kowalski

Kierownik Działu Aplikacji Webowych Cyfrowy Polsat, Warszawa

JavaScript Ninja. Mac lover. Open source fan. Trener. Organizator WarsawJS - inicjatywy zrzeszającej warszawskich programistów JavaScript. YouTuber. Clean code evangelist. Speaker. Autor bibliotek w npm. Wieloletni blogger.

Kontakt: piecioshka+blog@gmail.com