Przejdź do treści PWA

CoffeeScript + Windows

CoffeeScript jest nakładką na JavaScript, który oferuje inną składnię, przybliżoną do takich języków jak Ruby czy Python. Staje się on nadbudową języka prototypowego jakim jest JS, dodając tzw. lukier składniowy, aby programowanie opierało się na klasycznym programowaniu obiektowym, tj. klasy, metody, dziedziczenie.

Sam język oferuje nie tylko lepszą składnię od popularnego dziś języka JavaScript, ale także m.in przetwarzanie tablic i dopasowywanie do wzorców. CoffeeScript posiada kompilator który w outpucie generuje plik JavaScript, ale rozmiar pliku, jak to z badań wynika, jest o 1/3 krótszy, bez strat w dziedzinie performance.

Baner promujący artykuł

Instalacja

Dziś przyszło mi zainstalować CoffeeScript-a w systemie Microsoft Windows. Na linux-ie nie miałem problemów, a instalacja w tym systemie ogranicza się do uruchomienia kodu:

npm install -g coffee-script

Po researchu odnośnie Coffee na Windows, znalazłem w repozytorium GitHub'a kompilator: github.com/alisey/CoffeeScript-Compiler-for-Windows.

Aplikacja działa w trybie terminala (w systemie z Redmond, terminal nosi nazwę Wiersza Poleceń). Aby aplikacja była dostępna z każdego katalogu, należy dodać katalog z kompilatorem do zmiennej systemowej PATH.

Dla systemu Windows XP, instalacja przebiega według następujących kroków:

 1. Uruchamiamy opcje Właściwości na ikonce Mój Komputer.
 2. Przechodzimy na zakładkę Zaawansowane.
 3. Klikamy button Zmienne środowiskowe.
 4. W boksie Zmienne systemowe odnajdujemy zmienną PATH.
 5. Dodajemy do niej ścieżkę z katalogiem zawierającym kompilator.

  W moim przypadku jest to:

  C:\bin
 6. Po dodaniu należy uruchomić system ponownie, aby zmiany weszły w życie.

Od tego momentu jesteśmy w stanie uruchomić kompilator: coffee.exe z każdego katalogu poprzez Wiersz poleceń.

Opcje kompilatora

Opcje kompilatora prezentują się następująco:

 • -c, --compile - kompiluje plik z zawartością rekompilowanego pliku coffeescript oraz wynikową pliku z rozszerzeniem *.js
 • -o, --output [DIR] - ustawia globalny katalog do zapisywanie kompilowanych plików
 • -j, --join [FILE] - scala pliki przed kompilowaniem
 • -b, --bare - kompiluje pomijając globalny wrapper
 • -v, --version - wyświetla wersję kompilatora

Przykład

Przykład kodu napisanego w CoffeeScript (32 znaki):

class Coffee

  test: ->

Kod wynikowy po kompilacji wygląda następująco (163 znaki):

(function () {
  var Coffee;
  Coffee = (function () {
    function Coffee() {}
    Coffee.prototype.test = function () {};
    return Coffee;
  })();
}).call(this);

Prosta matematyka doprowadza do faktu że piszemy 5 razy szybciej! Tworzenie kodu może i zajmuje mniej czasu, ale czy oszczędzamy w ten sposób czas podczas debugowania? Trudno powiedzieć.

Bibliografia

Strona główna projektu CoffeeScript: coffeescript.org.
Aktualna wersja projektu: 1.1.2

Podsumowanie

Instalacja przebiega bezproblemowo, pobieramy tylko kompilator i gotowe! Jeśli chcemy być wygodni i z każdego miejsca uruchamiać kompilator do dodajemy ścieżkę do katalogu zawierający plik kompilatora i cieszymy się kompilacją gdziekolwiek byśmy nie byli w systemie.