Przejdź do treści PWA

Szkolenia

Posiadam potwierdzone doświadczenie w przekazywaniu wiedzy na temat różnych tematów. Najważniejsze podczas szkolenia dla mnie jest to, aby uczestnicy dobrze się podczas niego czuli. Dbam nie tylko o przekazanie wiedzy merytorycznej, ale także o samopoczucie uczestników.

Z jakich tematów realizuję szkolenia?

JavaScript

Naukę języka dzielę na trzy poziomy:

 • Poziom Podstawowy — Zmienne, Typy danych, Operatory, Funkcje, Tablice, Obiekty, Warunki, Pętle, Obsługa błędów, Falsy Values, JSON, BOM, Date, Math, Zegary, Komentarze, Callbacks
 • Poziom Średnio zaawansowany — This, Closures, IIFE, Currying, Chaining, Prototypes, Promise, Fetch API, RegExp, Klasy, Moduły, DOM Elements, DOM Events, Formularze
 • Poziom Zaawansowany — Dziedziczenie, Moduły, Generatory & Iteratory, Kolekcje (Map, Set, WeakMap, WeakSet), Symbole, Proxy, Async / await
Security

Podczas jednego dnia szkolenia poznajemy ataki i wykonujemy serię ćwiczeń, które pozwolą stworzyć kod podatny na konkretne błędy w aplikacjach webowych. Każde ćwiczenie zakończy się zabezpieczeniem aplikacji.

Ataki:

 • Clickjacking
 • Reverse Tabnabbing
 • Path Traversal
 • Cross-Site Request Forgery (CSRF)
 • Cross-Site Scripting (XSS) — Stored & Reflected
 • Regular expression Denial of Service (ReDoS)
Dodatkowo, poruszamy tematy:
 • Man-In-The-Middle (MITM)
 • QL Injection
Node.js

Sekcja w przygotowaniu

Angular

Sekcja w przygotowaniu

Web Components

Czy potrzebujemy customowych implementacji komponentów, aby przyspieszyć tworzenie oprogramowania? A co po wiesz na NATYWNE rozwiązanie?

Podczas szkolenia poznamy wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy:

 • Custom Elements
 • Shadow DOM
 • ES Modules
 • HTML Template

Poznamy API, czyli między innymi: cykl życia, obsługa zdarzeń, sloty, nasłuchiwanie na zmiany.

Dodatkowo podczas szkolenia, opowiem o tym, jak Web Components, są wykorzystywane w popularnych frameworkach, np. Angular, React, Vue.

Testowanie

Swego czasu poprowadziłem cykl szkoleń w temacie testowania kodu. Bardzo lubię rozmawiać na temat jak kod powinien być testowany.

W sekcji Webinary można znaleźć ponad 10 godzinnych filmów traktujących o testowaniu kodu (testy jednostkowe i integracyjne) oraz testowaniu aplikacji (testy end-to-end).

Performance

Według mnie senior developer to programista, który dokonuje świadomego wyboru tworząc kod, który może działać szybciej. Troska o wydajność aplikacji to cenna cecha.

Podczas szkolenia z wydajności nie może zabraknąć takich tematów jak: Memory Leaks (wykrywanie, analiza, eliminacja), Profilowanie (kodu oraz całej aplikacji)

Wzorce projektowe

Tworzenie kodu to trudna sztuka. Rozwiązywanie problemów często spędza nam sen z powiek. A co jeśli znaliśmy wzorce rozwiązać? Kiedy kolejny raz przyjdzie nam zrealizować jakąś funkcjonalność, warto poświęcić kilka chwil, aby wykorzystać wzorzec rozwiązania. Czy jest sens wyważać otwarte drzwi?

Moje ulubione wzorce, które poruszam na szkoleniach:

 • Kreacyjne: Singleton, Factory, Builder, Prototype
 • Strukturalne: Facade, Proxy, Adapter, Bridge, Decorator, Composite
 • Zachowań: Command, Observer, Iterator, State, Strategy
 • Dodatkowo: SOLID, OOP, DI, Fluent API
SEO

Sekcja w przygotowaniu

Legacy Code

Sekcja w przygotowaniu

WebSockets

Sekcja w przygotowaniu

Front-end

Sekcja w przygotowaniu

RxJS

Sekcja w przygotowaniu

PWA

Sekcja w przygotowaniu

Vue

Sekcja w przygotowaniu

React

Sekcja w przygotowaniu

Jeśli zaciekawiłem Cię tematyką szkoleń — zapraszam do kontaktu.