Przejdź do treści

Historia Front-endu

Pamiętasz ważne wydarzenia w “dziejach” Front-endu? Z chęcią je dodam!
Więcej na temat historii JavaScript przeczytasz w tym artykule.

2023

2022

2021

2020

2019

 • 2019-12-07Druga edycja konferencji ConFrontJS
 • 2019-11-05TypeScript v3.7
 • 2019-10-22Node.js v13
 • 2019-09-21Jasmine v3.5.0
 • 2019-09-11 — 5. urodziny WarsawJS
 • 2019-08-08React v16.9.0
  • React.Profiler
 • 2019-07-?? — Zatwierdzenie specyfikacji ECMAScript 2019 🎉
  • Object.fromEntries()
  • String.prototype.{trimLeft, trimRight, trimStart, trimEnd}
  • Array.prototype.{flat, flatMap}
  • Symbol.prototype.description
  • Optional catch binding
  • JSON superset
  • Well-formed JSON.stringify()
 • 2019-05-28 — HTML5 przestaje istnieć! W3C ogłosiło rozpoczęcie współpracy z WHATWG na rzecz rozwoju jednego, wspólnego standardu HTML i DOM.
 • 2019-05-28Angular v8
 • 2019-04-23Node.js v12
 • 2019-04-21Svelte v3.0.0
 • 2019-02-19Backbone v1.4.0
 • 2019-02-06React v16.8.0
  • React Hooks

2018

2017

2016

2015

 • 2015-10-29Node.js v5
 • 2015-10-29Babel.js v6
 • 2015-09-16 — 1. urodziny WarsawJS
 • 2015-09-08Node.js v4
 • 2015-09-03Backbone v1.2.3
 • 2015-06-17 — Zatwierdzenie specyfikacji ECMAScript 2015 🎉
  • Arrow Functions
   • Array.isArray()
   • Array.from()
   • Array.of()
   • Array.prototype.copyWithin()
   • Array.prototype.find()
   • Array.prototype.findIndex()
   • Array.prototype.fill()
   • Array.prototype.keys()
   • Array.prototype.values()
   • Array.prototype.entries()
  • Template Literals
  • Scoping: let, const
  • Extended Parameter Handling
   • Spread Operator
   • Rest Parameters
  • Enhanced Object Properties
   • Property Shorthand
   • Computed Property Names
   • Method Properties
  • Destructuring Assignment
  • Classes
  • Modules
  • Symbol Type
  • Iterators
  • Generators
  • Map/Set & WeakMap/WeakSet
  • Typed Arrays
   • Int8Array, Int16Array, Int32Array
   • Uint8Array, Uint8ClampedArray, Uint16Array, Uint32Array
   • Float32Array, Float64Array
   • DataView’s & ArrayBuffer’s
  • New Built-In Methods:
   • Object.assign()
   • Array.prototype.findIndex
   • String.prototype.startsWith
   • String.prototype.endsWith
   • Math.trunc()
   • Math.sign()
   • Number.isSafeInteger()
   • Number.isNaN()
   • Number.isFinite()
  • Promises
  • Meta-Programming: Proxy, Reflect
  • Internationalization & Localization
 • 2015-06-02 — Powstanie projektu Redux
 • 2015-05-29 — Pierwsza stabilna wersja biblioteki Polymer
 • 2015-05-06 — Piąta edycja konferencji Front-Trends
 • 2015-03-31Babel.js v5
 • 2015-01-26Lodash v3.0.0

2014

2013

 • 2013-09-26 — Powstanie projektu Gulp
 • 2013-04-26 — Trzecia edycja konferencji Front-Trends
 • 2013-04-18jQuery v2
  • Usunięcie wsparcia do IE 6–8
 • 2013-03-??CKEditor v1.0
 • 2013-??-?? — Powstanie projektu ESLint
 • 2013-??-?? — Opublikowanie standardu ECMA-404 przez Ecma International, który zawierał opis formatu JSON

2012

 • 2012-10-23Express.js v3.0.0
 • 2012-07-12 — Przejście WHATWG do modelu HTML Living Standard (od teraz mamy 2 drogi: W3C i WHATWG)
 • 2012-06-14Angular.js v1.0.0
 • 2012-04-26 — Druga edycja konferencji Front-Trends (byłem na niej)
 • 2012-04-23 — Powstanie projektu Lodash
 • 2012-03-10 — Powstanie projektu Webpack
 • 2012-01-11 — Powstanie projektu Grunt

2011

 • 2011-09-?? — Powstanie projektu CSS Foundation
 • 2011-06-?? — Zatwierdzenie specyfikacji ECMAScript 5.1 🎉
 • 2011-06-07 — Zatwierdzenie specyfikacji CSS 2.1
 • 2011-03-17Express.js v2.0.0

2010

 • 2010-12-16 — Powstanie projektu JSHint
 • 2010-11-16Express.js v1.0.0
 • 2010-10-20 — Powstanie frameworka Angular.js
 • 2010-10-13 — Pierwsza wersja Backbone
 • 2010-09-14 — Pierwsza wersja Jasmine
 • 2010-04-26 — Pierwsza edycja konferencji Front-Trends
 • 2010-01-12 — Powstanie projektu npm 📦

2009

 • 2009-12-03 — Zatwierdzenie specyfikacji ECMAScript 5 🎉
  • Strict Mode
  • Getters, Setters
  • JSON.{parse,stringify}
  • Object static methods
   • Object.{create,keys,freeze}
  • Array methods
   • Array.prototype.{map,forEach}
  • String methods
   • String.prototype.{trim}
  • Date methods
   • Date.prototype.{toJSON}
   • Date.now
  • Function methods
   • Function.prototype.bind
  • Immutable globals
   • undefined, NaN, Infinity
 • 2009-10-28 — Powstanie projektu Underscore.js
 • 2009-10-06 — Powstanie systemu szablonów Mustache
 • 2009-05-27 — Powstanie projektu Node.js
 • 2009-01-?? — Uruchomienie projektu CommonJS, który miał za zadanie wprowadzić standard formatu bibliotek

2008

 • 2008-12-11WCAG 2.0
 • 2008-08-15 — Uruchomienie portalu StackOverflow
 • 2008-08-02 — Pierwsza stabilna wersja przeglądarki Google Chrome

2007

 • Nic ciekawego się nie wydarzyło. Na pewno?
 • Jeśli coś interesującego wydarzyło się w tym roku, daj znać.

2006

 • 2006-08-26jQuery v1
 • 2006-04-05 — Zatwierdzenie specyfikacji XMLHttpRequest

2005

 • 2005-02-08 — Powstanie projektu Google Maps
 • 2005-??-?? — Powstanie projektu MDN

2004

 • 2004-07-04 — Powstanie grupy standaryzującej światu technologii webowych WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group)
 • 2004-04-01 — Powstanie projektu Gmail
 • 2004-??-?? — Powstanie WHATWG
 • 2004-??-?? — Rozpoczęcie prac nad Web Applications 1.0 (pierwotna wersja HTML5)

2003

 • 2003-03-?? — Pierwsza wersja CKEditor (wtedy znanego jako FCKeditor)
 • 2003-01-07 — Pierwsza stabilna wersja przeglądarki Safari

2002

 • 2002-??-?? — Powstanie projektu JSLint
 • 2002-09-23 — Pierwsza stabilna wersja przeglądarki Mozilla Firefox

2001

 • 2001-??-?? — Zdefiniowanie formatu JSON
 • 2001-05-31 — Zatwierdzenie specyfikacji XHTML 1.1

2000

 • 2000-01-26 — Zatwierdzenie specyfikacji XHTML 1.0

1999

 • 1999-12-24 — Zatwierdzenie specyfikacji HTML 4.1
 • 1999-12-?? — Zatwierdzenie specyfikacji ECMAScript 3 🎉
  • Regular Expressions
  • try..catch
 • 1999-05-05WCAG 1.0

1998

 • 1998-06-?? — Zatwierdzenie specyfikacji ECMAScript 2 🎉
 • 1998-05-12 — Zatwierdzenie specyfikacji CSS 2
 • 1998-??-?? — Uruchomienie wyszukiwarki Google Search

1997

 • 1997-06-?? — Zatwierdzenie specyfikacji ECMAScript 1 🎉

1996

 • 1996-12-17 — Zatwierdzenie specyfikacji CSS 1
 • 1996-11-?? — Netscape Communications zgłosiło JavaScript do Ecma International jako standard, po to, aby inne przeglądarki mogły go zaimplementować
 • 1996-04-?? — Pierwsza stabilna wersja przeglądarki Opera
 • 1996-??-?? — Znacznika <iframe> został dodany do przeglądarki Internet Explorer, aby załadować treść w sposób asynchroniczny

1995

 • 1995-09-18 — Uruchomienie języka JavaScript pierwszy raz w przeglądarce (Netscape Navigator)
 • 1995-08-23 — Pierwsza stabilna wersja przeglądarki Internet Explorer
 • 1995-05-23 — Stworzenie języka JavaScript ⭐️

Jeden z czytelników tego bloga - Comandeer - podesłał link do strony, na której jest pełna lista historii w świecie webu: https://thehistoryoftheweb.com/timeline/