Przejdź do treści

Szkolenie JavaScript

JavaScript to najpopularniejszy język programowania. Każdy programista prędzej czy później będzie miał styczność z tym językiem.

Bez wątpienia od wielu lat ten język ewoluował. Na moich szkoleniach dowiesz się, jak zbudować aplikację SPA wykorzystując tylko czysty JavaScript (vanilla.js).

Program

Naukę języka dzielę na trzy poziomy:

 • Poziom Podstawowy
  • Zmienne, Typy danych, Operatory,
  • Funkcje, Tablice, Obiekty, Warunki, Pętle, Obsługa błędów,
  • Falsy Values, JSON, BOM, Date, Math, Zegary, Komentarze, Callbacks
 • Poziom Średnio zaawansowany
  • This, Closures, IIFE,
  • Currying, Chaining, Prototypes, Promise, Fetch API, RegExp,
  • Klasy, Moduły, DOM Elements, DOM Events, Formularze
 • Poziom Zaawansowany
  • Dziedziczenie, Moduły,
  • Generatory & Iteratory, Kolekcje (Map, Set, WeakMap, WeakSet),
  • Symbole, Proxy, Async / await

Każdy z tych poziomów to oddzielne szkolenie.

JavaScript - Poziom Podstawowy

 • Czym jest JavaScript?
 • Typy danych
  • Mutowalne i niemutowalne typy danych
 • Operatory (logiczne, arytmetyczne)
 • Zmienne
  • Wyjaśnienie pojęcia hoisting
  • Zakres widoczności
  • Tworzenie zmiennych: var, let, const
 • Funkcje
  • Zwykłe i Anonimowe
  • Obiekt this oraz funkcje call, apply i bind
  • Domknięcia (closures)
  • Wywołania zwrotne (callback)
  • Domyślne parametry funkcji
 • Tablice (en. Array)
  • Array.prototype.includes
 • Wyrażenie warunkowe if oraz instrukcja wyboru switch
 • Falsy Values
 • Pętle (en. Loops)
  • while
  • do..while
  • for
  • for..in
  • for..of
 • Obiekty wbudowane (en. Built-in Objects)
  • Date
  • Math
  • Image
  • JSON + JSON Schema
 • Obsługa błędów (en. Error Handling)
  • Typy wyjątków, np. Error, TypeError, RangeError, DOMError
 • BOM
  • Cookies
  • Rozdzielczość ekranu
  • Detekcja przeglądarki
  • Pasek adresu
  • Funkcje okienkowe
  • Zegary: timeout oraz interval
   • Event Loop
  • Zdarzenia
  • Navigator
  • Location
  • Screen
  • URL
 • Szablony literałowe (template literals)

JavaScript - Poziom Średnio zaawansowany

 • Funkcje (v2)
  • IIFE
  • Higher-order function
  • Thunk
  • Arrow Function
 • Tryb ścisły (en. Strict Mode)
 • Ajax
  • XMLHttpRequest
  • Fetch API + AbortController
 • Programowanie Obiektowe (prototypowo)
  • Konstruktor
  • Prototype
 • Wyrażenia regularne (en. Regular Expression)
 • DOM
  • Pobieranie referencji do elementów
  • Tworzenie elementów
  • Dodawanie i usuwanie elementu
  • Zdarzenia UI
  • Różnica między: Bubbling a Capturing
  • UI Events
   • Propagacja zdarzeń
 • Klasy
 • Promise
 • Managery pakietów (npm, yarn)
 • Transpilery (Babel, Traceur)
 • Module Bundlers np. Webpack, Require.js, Parcel, Browserify
 • Rozbicie struktur (destructuring)
 • Operatory: rest oraz spread
 • Storage API (local, session)
 • History API (pushState)

JavaScript - Poziom Zaawansowany

 • Dziedziczenie
 • Moduły
 • Generatory & Iteratory
 • Kolekcje (en. Collections)
  • Map
  • Set
  • WeakMap
  • WeakSet
 • Symbole
 • Proxy
 • Async / await
 • Reflect

Referencje uczestników moich szkoleń

Szkolenie JavaScript

Piotr was my mentor & programming coach at WarsawJS Workshop no. 43 ('JavaScript for intermediate'). I was totally impressed with his professionalism and excellent tutor skills. Piotr radiates passion for programming & JavaScript. It was not the first time I had an opportunity to have a contact with him - we had met on WarsawJS Meetups and other WarsawJS workshops. He is always friendly and eager to help. I appreciate Piotr not only as a excellent programmer and professionalist, but also as a person.

Klaudia Mrozik • Front-end Developer @ codequest

Szkolenie JavaScript

Nie znam lepszego sposobu na poznanie możliwości i potencjału ekosystemu JavaScript, niż stosowanie potężnej dawki wiedzy przekazanej na szkoleniach organizowanych i prowadzonych przez Piotrka połączonej z masą wiedzy z jego bloga ; )

Brałem udział w szkoleniu WarsawJS MasterClass #2, w trakcie którego Piotrek przedstawił proces wytwarzania aplikacji internetowej napisanej w JavaScript bez wykorzystania frameworków. Gruntownie, krok po kroku stworzyliśmy aplikację sklepu internetowego, po drodze pisząc testy jednostkowe, e2e, web komponenty, autorski backend oparty na Node.js + Express.js, jak również wykorzystaliśmy narzędzia CI.

Na warsztacie z wprowadzenia do Vue.js Piotr przybliżył możliwości tego frameworka gruntownie przerabiając jego najważniejsze aspekty. Aplikacja stworzona w trakcie warsztatu została stworzona z wykorzystaniem najlepszych praktyk, m.in. TDD, code review.

Jestem pod wrażeniem indywidualnego podejścia do wyzwań i oczekiwań każdego z uczestników warsztatów. Zabawa połączona z nauką i zaangażowaniem Piotrka w wyjaśnienie każdego zagadnienia w najmniejszym szczególe daje niesamowitą przestrzeń do rozwoju dla każdego uczestnika jego szkoleń.

Polecam szkolenia Piotrka i przestrzeń dla pasjonatów frontendu - WarsawJS, którą współtworzy :)

Łukasz Basaj • JavaScript Developer

Szkolenie JavaScript

Mentor z doświadczeniem i zdolnością zrozumiałego przekazania wiedzy oraz dobrych praktyk. Wielka zaleta i zarazem podziękowanie za dzielenie się dobrymi praktykami programistycznymi, Pod okiem Piotra nauczysz się pisać poprawny, czytelny kod i wyćwiczysz w Sobie dobre praktyki.

Byłam uczestnikiem MasterClass (JS, Angular) oraz WarsawJS Workshop (JS, Angular, React i Vue.js), gdzie nie ma głupich pytań ale też zawsze są odpowiedzi.

Małgorzata Ptak • Frontend Developer

Szkolenie JavaScript

Brałem udział w szkoleniu prowadzonym przez Piotra - WarsawJS MasterClass #2. Szkolenie dotyczyło programowania w języku JavaScript bez używania frameworków, gdzie Piotr przekazywał wiedzę na temat tworzenia odpornych na błędy aplikacji internetowych na przykładzie sklepu internetowego. Podczas szkolenia tworzyliśmy testy jednostkowe, testy end-to-end aplikacji po stronie klienta oraz testy backendu napisanego w Node.js. Piotr przekazywał wiedzę z zakresu optymalizacji środowiska, tworzenia modułów npm, wykorzystywania narzędzi do CI. Jako uczestnik kursu poznałem dobre wzorce pisania kodu aplikacji JavaScript, oraz poznałem narzędzia do testowania takiego kodu. Poznałem też narzędzia do automatyzacji procesu uruchamiania testów przy pomocy circleci.com. Rekomenduję Piotra, jako bardzo dobrego trenera języka JavaScript. Widać duże doświadczenie w roli trenera, elastyczność w prowadzeniu zajęć oraz wiedzę. Wysoko oceniam też materiały przygotowane do szkolenia dla uczestników, dbałość o detale.

Dominik Ofiara

Wszystkie referencje dostępne są pod adresem https://www.linkedin.com/in/piecioshka/details/recommendations/

Trener

@piecioshka

Piotr Kowalski

W branży IT od 2008 roku. Od 2014 jest mentorem dla wielu developerów. Jako trener spędził na sali szkoleniowej kilka tysięcy godzin. Każde jego szkolenie to dawka solidnej wiedzy oraz humoru.

Więcej na stronie "O mnie"

Kontakt

Chcesz o coś dopytać? Śmiało