Przejdź do treści

WarsawJS Meetup #24

No i mamy kolejne spotkanie "fanatyków" JavaScript-owych! Oczywiście, w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Tym razem spotkaliśmy się 10 sierpnia w Państwomiasto i wysłuchaliśmy trzech prelekcji o JS-ie.

WarsawJS

Invitation

Ze względu na piękne słońce oraz niesamowite widoki tym razem wybraliśmy się na dach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Z dachu widać mnóstwo pięknych krajobrazów - świetne miejsce do nagrywania wideo, ale również do zwiedzania. Z tego też powodu, nie było łatwo nagrywać. Ciężko się skupić, gdy koło Ciebie kręci się mnóstwo ludzi.

Zapraszam do oglądania!

Talk #1: 9 demonów programisty JS [PL] Cezary Walenciuk

Pierwsza prelekcja nie poruszała konkretnego kodu, ani biblioteki. Była ona z rodzaju tych miękkich. Uważam, że takie prelekcji pobudzają równie mocno do myślenia co stricte techniczne prelekcje.

Talk #2: React w świecie nawiasów: ClojureScript, reagent [EN] Daniel Janus

Daniel, doświadczony programista obecnie wykonujący swój zawód w firmie Rebased, opowiedział o Reagencie, czyli wykorzystaniu biblioteki React.js w języku ClojureScript. Niestety, ale Reagent nie rozwiązuje wszystkich problemów, ze względu na to, że jest on tylko prezentacyjną warstwą.

Kolejne narzędzie omawiane podczas prelekcji to re-frame. Które to rozwiązuje problem braku innych warstw. Dzięki re-frame mamy unidirectional data flow.

Ciekawostka: W ClojureScript nigdy nie napiszemy funkcji w stylu shouldComponentUpdate, ponieważ wszystko w tym języku jest pure.

re-frame makes the code maintainable. Daniel Janus. 2016-08-10

Talk #3: NativeScript: Gentle Introduction [PL] Paweł Kondraciuk

Paweł - developer z Białegostoku. Człowiek, który wypalił się zawodowo w Pythonie przeszedł do Front-end-u.

Nie ma HTML-a, nie ma DOMu. Paweł Kondraciuk. 2016-08-10

Prelegent zrobić demo, korzystając z emulatora. Gdzie pokazał "mięso", czyli przykładowy projekt. Dowiedzieliśmy się, że JavaScript jest uruchomiony w UI Thread, dzięki temu JS ma dostęp do obiektów Java-owych. Stąd też kod zaprezentowany na poniższym listing uruchomi się bez błędu.

// Android
var time = new android.text.format.Time();
time.set(1, 0, 2015);
console.log(time.format("%D"));

// iOS
var alert = new UIAlertView();
alert.message = "Hello world!";
alert.addButtonWithTitle("OK");
alert.show();

// https://pawelkondraciuk.github.io/warsawjs-nativescript/

Dzięki Pawłowi dowiedzieliśmy się, że największą zaletą korzystania z NativeScript jest bardzo dużo wspólnego kodu - jeden wspólny codebase

Sponsorzy spotkania