Przejdź do treści

Pytanie rekrutacyjne nr 1: Stwórz pętle, która będzie wyświetlała liczby od 10 do 0 — JavaScript Developer

Z okazji końca roku, przygotowałem dla Was pewną rywalizację, a bardziej miejsce na sprawdzenie swoich umiejętności. W grudniu, codziennie na profilu piecioshka.dev będą publikowane pytania które zadawałem podczas spotkań rekrutacyjnych na stanowisko programisty #JavaScript.

Baner promujący artykuł

Pierwsze pytanie!

A raczej zadanie. Jestem zwolennikiem dawania prostych zadań na spotkaniach rekrutacyjnych. Wiem, że nie sprawdzę całej wiedzy kandydata, aczkolwiek zadanie prostego zadania rekrutacyjnego da mi informację m.in o sposobie myślenia.

Zadanie brzmi: Stwórz pętle, która będzie wyświetlała liczby od 10 do 0

Zadanie powinno przetestować:

 • znajomość pętli
 • proces dekrementacji zmiennej

Moja rozwiązania

 1. Pętla for

   for (let i = 10; i >= 0; i--) {
     console.log(i);
   }
  
 2. Pętla while

   let i = 11;
   while (i--) {
     console.log(i);
   }
  
 3. Pętla forEach

   const limit = 11;
   Array.from({ length: limit }).fill(null).forEach((_, i) => {
     console.log(limit - i - 1);
   });
  

No dobra, wystarczy. Ostatnia realizacja była super nadmiarowa. Nie polecam jej używać jako odpowiedzi na pytanie zadane podczas spotkania rekrutacyjnego.

Rozwiązania społeczności

A teraz przedstawię Wam rozwiązania społeczności. Na wstępie chciałem, podziękować za wzięcie udziału w tej przygodzie i zachęcam do odpowiadania w komentarzach na kolejne pytania!

 • Kamil Kiełbasa:

   var a = 0b1010;
   while (a > 0) {
     console.log(a);
     a -= 0b0001;
   }
  

  Kiedy wkleimy ten kod do DevToolsów, to widzimy kolejno wyświetlone liczby od 10 do 0. Niestety, ale funkcja console.log, która jest w kodzie nie wyświetli zera. To dlaczego będzie ono widoczne?

  Otóż narzędzie developerskie zawsze wyświetlają wartość, która jest zwrócona przez ostanie wyrażenie. W tym przypadku wyrażenie while zwróci zero jako, że zmienna a po ostatnim wywołaniu tej pętli uzyska taką wartość, kończąc tym samym wykonywanie się pętli (za sprawą warunku a > 0).

  Przykład:

   let a = 1;
   while (a == 1) {
     console.log({ a });
     a++, 'qwe' // Comma operator
   }
  

  W tym przypadku wyświetlone zostanie:

   {a: 1}
   "qwe"
  

  Takie zachowanie można śmiało nazwać Side effectem. Dzięki Seba za zwrócenie na to uwagi.

 • Dominik Szczepaniak:

   function numbers(from, target) {
     for(let i = from; i >= target; --i) {
       console.log(i);
     }
   }
  
   numbers(10,0);
  

Ogłoszenie

Jutro kolejne rozwiązanie! A już dziś opublikowana została trzecia zagadka.

Zapraszam do udzielania odpowiedzi!