Przejdź do treści

Git. Używaj typu w Commit Message i zbuduj idealny changelog

Wszystkie commit message repozytorium Angulara ma jakieś dziwne prefiksy. Dlaczego? O tym w dzisiejszym wpisie.

Baner promujący artykuł

Prefiksy

Jeśli każdy Commit Message będzie posiadał jeden prefiks z listy dostępnych:

 • feat(feature): ...
 • fix(bug fix): ...
 • docs(documentation): ...
 • style(formatting, missing semicolons): ...
 • refactor: ...
 • test(when adding missing tests): ...
 • chore(maintain): ...

to wygenerowanie changeloga z podziałem na typ będzie przyjemnością.

Jakie kroki są potrzebne, aby używać takiego workflow:

 1. Tworzyć Commit Message-e z prefiksem
 2. Wygenerować CHANGELOG.md

Aby nie zapomnieć o typie podczas tworzenia rewizji wykorzystajmy dwa narzędzia:

 • husky — podłączenie się pod zdarzenie tworzenia rewizji
 • commitlint — weryfikacja treści Commit Message-a

Do wygenerowania changeloga przedstawię 3 narzędzia.

1. commitlint

 • Instalacja

   npm install -D @commitlint/config-conventional @commitlint/cli
  
 • Stworzyć plik commitlint.config.js o zawartości:

   module.exports = {
     extends: ['@commitlint/config-conventional']
   };
  

2. husky

 • Instalacja

   npm install -D husky
  
 • Dodać do pliku package.json następujący wpis (w głównym obiekcie):

   {
     "husky": {
       "hooks": {
         "commit-msg": "commitlint -E HUSKY_GIT_PARAMS"
       }
     }
   }
  

3. Changelog

Opcja nr 1 — git-changelog

 • Instalacja

   npm install -D git-changelog
  
 • Dodać zadanie w package.json:

   {
     "scripts": {
       "changelog": "git-changelog -e"
     }
   }
  
 • Stworzyć plik .changelogrc. Format pliku dostępny w linku.

Uwaga: Brakuje wsparcia dla grupowania rewizji.

Opcja nr 2 — generate-changelog

 • Instalacja

   npm i -D generate-changelog
  
 • Dodać do pliku package.json rekomendowane zadania:

   {
     "scripts": {
       "release:major": "changelog -M && git add CHANGELOG.md && git commit -m 'Regenerate CHANGELOG.md' && npm version major && git push origin && git push origin --tags",
       "release:minor": "changelog -m && git add CHANGELOG.md && git commit -m 'Regenerate CHANGELOG.md' && npm version minor && git push origin && git push origin --tags",
       "release:patch": "changelog -p && git add CHANGELOG.md && git commit -m 'Regenerate CHANGELOG.md' && npm version patch && git push origin && git push origin --tags",
     }
   }
  

Uwaga: Brakuje wsparcia dla grupowania rewizji.

Opcja nr 3 — auto-changelog

 • Instalacja

   npm install -D auto-changelog
  
 • Dodać zadanie w package.json:

   {
     "scripts": {
       "changelog": "auto-changelog -u -l false"
     }
   }
  

Uwaga: Posiada wsparcie dla prefiksów.

Uwaga: Posiada wsparcie dla grupowania rewizji.

Przykład pracy auto-changeloga jest widoczny w bibliotece super-event-emitter.

Opcja nr 4 — REKOMENDOWANAconventional-changelog

 • Instalacja

   npm install -D conventional-changelog-cli
  
 • Dodać zadanie w package.json:

   {
     "scripts": {
       "changelog": "conventional-changelog -p angular -i CHANGELOG.md -s -r 0"
     }
   }
  

Uwaga: Posiada wsparcie dla ROŻNYCH typów prefiksów.

Uwaga: Posiada wsparcie dla grupowania rewizji.

Rozwiązanie problemu release bez changeloga

Jeśli zdefiniujemy zadanie version w run-scripts w package.json, to podczas uruchamiania npm version [major|minor|patch], zadanie zostanie wykonane przed stworzeniem nowej rewizji oraz taga. Jeśli dowolny plik będzie dodany do “Git Stage”, to npm version [major|minor|patch] doda ten plik do rewizji z podbiciem wersji.

Przykład rekomendowanego sposobu:

{
  "scripts": {
    "version": "conventional-changelog -p angular -i CHANGELOG.md -s -r 0 && git add CHANGELOG.md"
  }
}

Więcej do poczytania na stronie projektu conventional-changelog

Narzędzia do zbudowania pliku CHANGELOG.md mogą być używane bez dodawania typów w Commit Message-u, tylko wtedy nie będzie pogrupowanych rewizji i wszystkie zostaną wrzucone do jednego worka.