Przejdź do treści PWA

Testy end-to-end w Continuous Integration

Podczas jednego z moich webinarów chciałem skonfigurować testy end-to-end na Travisie. Nie udało się, z prostego powodu — od ostatniego czasu kiedy to robiłem upłynęło trochę czasu tym samym sposób się zmienił.

Baner promujący artykuł

W tym artykule chciałem odświeżyć temat jak skonfigurować testy e2e w 2019 roku.

2 lata temu napisałem artykuł o tym, jak łatwo jest uruchomić prosty scenariusz testów end-to-end. Artykuł wprowadza w tematykę testów e2e.

Ten artykuł będzie opisywał co się stało w tej rewizji 97a75d7c.

Co jest potrzebne?

 • Serwer CI — np. Travis (najpopularniejszy)
 • Środowisko do tworzenie testów e2e — np. Nightwatch.js (popularny, używany przez Vue.js)
 • Komunikacja z przeglądarką — np. ChromeDriver (Chrome to według mnie najlepsza przeglądarka)

Uwaga

Na ten moment Travis nie supportuje w 100% platformy Windows. Dlatego warto uważać podczas konfiguracji testów na tą platformę.

Co się zmieniło?

Nie trzeba już explicit uruchamiać serwera Selenium!

Komunikacja Nightwatch.js z serwerem webowych
Schemat działania .
Diagram stworzony z użyciem narzędzia: draw.io.

Konfiguracja projektu

 1. Zainstaluj wymagane zależności:

   npm i -D nightwatch chromedriver
  
 2. Stwórz katalog na testy e2e. Moja propozycja: test/e2e
 3. Stwórz plik z testami. Moja propozycja test/e2e/test.js
 4. Dodaj w powyższym pliku prosty scenariusz:

   module.exports = {
     'Spr. czy istnieje nagłówek?': async (client) => {
       await client.url('http://example.org');
       await client.waitForElementVisible('body');
       await client.assert.elementPresent('h1');
     }
   };
  
 5. Stwórz plik z konfiguracją dla Nightwatch.js w katalogu głównym. Moja propozycja nightwatch.conf.js
 6. Umieść w powyższym pliku podstawową konfigurację:

   module.exports = {
  
     // Katalog z testami
     "src_folders": ["test/e2e/"],
  
     // Konfiguracja sterownika przeglądarki w której uruchomią się testy
     "webdriver": {
       "start_process": true,
       "server_path": 'node_modules/.bin/chromedriver',
       "port": 9515
     },
  
     // Informacja jaka przeglądarka zostanie użyta do testów
     // oraz w jakim trybie zostanie uruchomiona (headless)
     "test_settings": {
       "default": {
         "desiredCapabilities": {
           "browserName": "chrome",
           "chromeOptions": {
             "args": [
               "--headless"
             ]
           }
         }
       }
     }
   };
  

Bonus: Użyjmy pluginu nightwatch-helpers

 1. Zainstaluj wymagane zależności:

   npm i -D nightwatch-helpers
  
 2. Do pliku z konfiguracją Nightwatch.js (czyli nightwatch.conf.js) dodaj:

   {
     [...]
     "custom_commands_path": ["node_modules/nightwatch-helpers/commands"],
     "custom_assertions_path": ["node_modules/nightwatch-helpers/assertions"]
     [...]
   }
  
 3. Do pliku test/e2e/test.js dodaj nowy test:

   [...]
   'Spr. czy istnieją wymagane paragrafy?': async (client) => {
     await client.url('http://example.org');
     await client.waitForElementVisible('body');
  
     // to polecenie zawdzięczamy pluginowi
     await client.assert.count('p', 2);
   }
   [...]
  

Rewizja, gdzie został użyty plugin ac78a0556.

Zerknij do projektu test-nightwatch-chrome-headless aby zobaczyć jak wygląda kod źródłowy aplikacji z testami end-to-end.

Zerknij na Travisa projektu aby zweryfikować stan testów.
Aktualny status