Przejdź do treści

Diagram Klas w UML (przykłady w JavaScript)

Aby opisać projekt obiektowy, wykorzystujący klasy warto, jest wykorzystać Diagram Klas. Dzięki takiemu schematowi jesteśmy w stanie przedstawić relacje między klasami.

Diagram Klas został opracowany za pomocą OMT — Object Modeling Technique w 1991 roku przez James Rumbaugh, który to w 1994 roku przeszedł z General Electric Research and Development Center to firmy Rational Software, gdzie razem z Ivar Jacobson oraz Grady Booch udoskonalili OMT i stworzyli UML - Unified Modeling Language.

Różnice między OMT a UML w formie tabelarycznej: https://www.differencebetween.info/difference-between-uml-and-omt

Baner promujący artykuł
Oficjalne logo UML

Klasa

W notacji OMT, a tym samym UML, jest to prostokąt składający się z kilku sekcji.

Rysunek w ASCII art:

+---------------------+
| Computer      | Nazwa klasy
+---------------------+
| -startTime: number | Atrybuty
+---------------------+
| +powerOn(): boolean | Operacje
+---------------------+

Przykład w kodzie JavaScript:

class Computer {
  // Prywatna właściwość
  #startTime = 0;

  // Publiczna metoda
  powerOn() {
    this.#startTime = Date.now();
    // ...
  }
}

// Sprawdźmy to!
const c = new Computer();
c.powerOn();
console.log(c instanceof Computer); // true

Relacje

Lista wszystkich relacji w jednym miejscu:

1. Association

PL: Asocjacja

Luźna relacja między klasą A (Computer) oraz klasą B (Developer)

Więcej: https://www.uml-diagrams.org/association.html

 • Rysunek w ASCII art:

   +-----------+   +----------+
   | Developer |-—-->| Computer |
   +-----------+   +----------+
  

  (ciągła linia ze strzałką)

 • Przykład w kodzie JavaScript:

   class Computer {
     // ...
   }
   class Developer {
     workOn(c /* Computer */) {
       // ...
     }
   }
  
   // Sprawdźmy to!
   const c = new Computer();
   const d = new Developer();
   d.workOn(c);
  

2. Inheritance / Generalization (is-a)

PL: Generalizacja, Dziedziczenie

Klasa B (Laptop) jest potomkiem klasy A (Computer).

Klasa B (Laptop) będąca dzieckiem, dziedziczy cechy rodzica klasy A (Computer).

Więcej: https://www.uml-diagrams.org/generalization.html

 • Rysunek w ASCII art:

   +--------+   +----------+
   | Laptop |-—--|>| Computer |
   +--------+   +----------+
  

  (ciągła linia z pustym trójkątem)

 • Przykład w kodzie JavaScript:

   class Computer {
     powerOn() {
       // ...
     }
   }
   class Laptop extends Computer {}
  
   // Sprawdźmy to!
   const l = new Laptop();
   l.powerOn();
   console.log(l instanceof Computer); // true
  

3. Realization / Implementation

PL: Realizacja / Implementacja

Relacja między interfejsem (Product) a klasą (Computer).

Więcej: https://www.uml-diagrams.org/realization.html

 • Rysunek w ASCII art:

   +----------+      +------------------+
   | Computer | - — - - |>| ProductInterface |
   +----------+      +------------------+
  

  (przerywana linia z pustym trójkątem)

 • Przykład w kodzie TypeScript:

   interface Product {
     getPrice(): number;
   };
  
   class Computer implements Product {
     getPrice() {
       return 99.95;
     }
   }
  
   // Sprawdźmy to!
   const c = new Computer();
   c.getPrice(); // 99.95
   // ...
  

4. Dependency

PL: Zależność

Metoda klasy B (Computer) oczekuje obiektu klasy A (Owner).

Więcej: https://www.uml-diagrams.org/dependency.html

 • Rysunek w ASCII art:

   +---------+    +----------+
   | Sticker | - - > | Computer |
   +---------+    +----------+
  

  (przerywana linia ze strzałką)

 • Przykład w kodzie JavaScript:

   class Sticker {
     stick(t /* Computer */) {
       // ...
     }
   }
  
   class Computer {
     // ...
   }
  
   // Sprawdźmy to!
   const c = new Computer();
   const s = new Sticker();
   s.stick(c);
  

5. Aggregation (part-of, has-a)

PL: Agregacja

Klasa B (CPU) jest częścią klasy A (Computer).

Obiekt klasy A (Computer) ma dostęp do publicznych składowych klasy B (CPU).

Więcej: https://www.uml-diagrams.org/aggregation.html

 • Rysunek w ASCII art:

   +----------+   +-----+
   | Computer |<>---| CPU |
   +----------+   +-----+
  

  (ciągła linia z pustym rombem)

 • Przykład w kodzie JavaScript:

   class CPU {}
   class HardDrive {}
  
   class Computer {
     constructor(cpu, hardDrive) {
       this.cpu = cpu;
       this.hardDrive = hardDrive;
     }
   }
  
   // Sprawdźmy to!
   const c = new Computer(new CPU(), new HardDrive('500GB'));
  

6. Composition

PL: Kompozycja

Specjalny rodzaj agregacji.

Obiekty klasy B żyją i umierają wraz z obiektami klasy A.

Klasa B nie może istnieć samodzielnie.

Więcej: https://www.uml-diagrams.org/composition.html

 • Rysunek w ASCII art:

   +----------+   +-----+
   | Computer |<x>---| CPU |
   +----------+   +-----+
  

  (ciągła linia z wypełnionym rombem)

 • Przykład w kodzie JavaScript:

   class CPU {}
   class HardDrive {}
  
   class Computer {
     constructor() {
       this.cpu = new CPU();
       this.hardDrive = new HardDrive('500GB');
     }
   }
  
   // Sprawdźmy to!
   const c = new Computer();
  

Przykład

Poniżej realizacja Diagramu Klas, który opisuje budowę zamku, oraz relacje z pracownikami:

Diagram Klas mojego autorstwa. Temat — Zamek. 2010 rok.